آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲ : اکنون پوشش کناری را بردارید .

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۳٫ بعد از اینکه پوشش را برداشتید , مرحله بعدی برداشتن قسمت درام است . درام را از بخش سفید ( دنده ) نگه دارید و طبق جهت آموزش داده شده , آن را بیرون بکشید.

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۴ . بعد از جدا کردن بخش درام , تونر کارتریج لیزری اینچنین به نظر خواهد رسید :

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۵ . اکنون همانطور که نشان داده شده , شما باید چرخنده PCR را جدا کنید :

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۶ : بوسیله یک ابزار نوک تیز , اندکی میله PCR را به سمت راست بکشید و سپس اندکی PCR را به سمت بالا حرکت دهید و به سمت چپ آن را در آورید.

مرحله ۷ . مرحله بعدی جدا کردن بخش ضایعات و جوهر است که به کمک گیره هایی ( میخ )  به هم متصل شده اند . بنابراین شما باید میخهایی که در هر دو سمت کارتریج است را بیرون بکشید.

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۸ . بعد از بیرون کشیدن میخها , اکنون زمان آن است که از دست بخش خارجی و بیرونی خلاص شوید , چون همچنانکه در تصویر می بینید ,آویزان و معلق می باشد :

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۹ . بعد از جدا کردن میخها از هر دو سمت تونر کارتریج , شما باید مطابق شکل ؛ فنر را نیز خارج کنید :

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۰ . مرحله بعدی جدا کردن دو بخش اصلی کارتریج می باشد. یکی از این دو بخش اصلی ؛ واحد ضایعات و زباله و دیگری بخش جوهر است. همانطور که در تصویر نشان داده شده , تونر را نگه دارید و هر دو بخش را از هم جدا کنید .

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۱ . بخش جوهر اضافی را بررسی کنید و فنری که باید برای باز شدن بخش جوهر اضافی برداشته شود را بدقت بررسی کنید.

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

نحوه شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۲٫ فنر را بردارید و سپس مطابق شکل , روکش پلاستیکی را بردارید :

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۳ . اکنون پیچهای بخش ضایعات را جدا کنید تا وایپر بلید جدا شود و سپس جوهر اضافی و مانده که در این بخش جمع شده را , خارج کنید.

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۴: اکنون که باز شدن وایپر بلید را مدیریت کرده اید , باید بخش جمع شدن ضایعات و بخش بلید را تمیز کنید . با یک دستمال نرم این کار را انجام دهید , چون استفاده از برس باعث می شود , بلید خراش بردارد.

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۵ . سپس باید بخش جوهر اضافه را مجددا نصب و سوار کنید. مانند شکل ابتدا وایپر بلید و سپس روکش لاستیکی را تنظیم کنید:

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۶ . روکش لاستیکی را مجددا تنظیم کنید , بطوریکه مانند شکل در شیارها/برشها تثبیت شود:

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۷ . اکنون مانند آنچه در تصویر زیر نشان داده شده , فنر را در جای خودش قرار دهید :

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

راهنمای شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۸: آنچه شما تا کنون انجام داده اید , این است که شما قسمت جوهر اضافی را باز کرده اید , آن را تمیز کرده اید , و سپس آن را بسته اید . حال بخش اصلی شروع می شود , که شارژ کردن تونر کارتریج پرینتر لیزری می باشد. اکنون بخش دیگری که جوهر در آن قرار دارد را بردارید. این قسمت را باز کنید , آن را پر از جوهر کرده و سپس ببندید و سپس دو بخشی که قبلا جدا شده بودند را دوباره سوار کنید.

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۱۹ . بعد از جدا کردن پوشش کناری , شما می توانید یک روکش پلاستیکی سفید را ببینید , شما باید این بخش را بردارید و اینجا را پر از جوهر کنید :

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۰ . روکش پلاستیکی سفید را بردارید , اکنون شما برای شارژ تونر آماده هستید , اما قبل از آن , فراموش نکنید که قبل از استفاده بطری جوهر را تکان دهید . بعد از برداشتن درپوش بطری , شما می توانید از کلاه نازل پلاستیکی که همراه بطری بوده یا آن را از فروشنده تقاضا کرده اید , استفاده کنید.

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۱ . اکنون وقت آن رسیده که مجددا کارتریج را شارژ کرده و درپوش را ببندید :

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۲٫ اکنون شما باید این دو بخش یعنی بخش جوهر و ضایعات را مانند تصویر به هم وصل کنید . همانطور که در ذیل ذکر شده , آنها را در جهات ذکر شده تنظیم کنید :

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۳ . مرحله بعدی , نوبت تعبیه میخهایی است که از طرفین برداشته اید.

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله۲۴ . بعد از مرحله ۲۳ ( که با دست و بدون ابزار انجام می شود ) باید مانند شکل , چرخنده PCR را جاسازی کنید :

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۵ : اکنون وقت آن رسیده که درام را دوباره نصب کرده یعنی در جایگاه خودش قرار دهید .

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۶ : بعد از نصب مجدد درام , پوشش کناری را تنظیم کنید .

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

مرحله ۲۷٫ و در نهایت دوباره در جای خود قرار دهید.

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام

ما امیدوارم که شما  به راحتی با دنبال کردن مراحل بالا قادر به دوباره پر کردن کارتریج  چاپگر باشید . هر گونه سوال و پیشنهادی داشتید میتوانید با کارتریجستان درمیان بگذارید.

برای تعمیر پرینتر و لپ تاپ hp میتوانید به نمایندگی hp مراجعه فرمایید.

آدرس مرکز شارژ کارتریج کجاست ؟

آدرس: تهران ، سهروردی شمالی، خ خرمشهر، جنب بانک رفاه، پلاک ۸۱ ، طبقه ۱ ، واحد ۲

قیمت شارژ کارتریج چقدر است؟

قیمت شارژ کارتریچهای مختلف با هم تفاوت دارد برای اطلاع از قیمت شارژ کارتریج خود میتوانید با شماره تماس های ۸۸۵۰۳۰۳۳ الی ۵ تماس حاصل فرمایید.

آیا شارژ کارتریج در محل امکان پذیر میباشد؟

بله تقریبا بیشتر کارتریجها امکان شارژ شدن در محل مشتری امکان پذیر میباشد و شما با تماس با کارتریجستان میتوانید برای این منظور اقدام فرمایید.

هزینه شارژ کارتریج اچ پی؟

هزینه شارژ کارتریج اچ پی بستگی به خدماتی که روی آن انجام می‌شود، بستگی دارد. شارژ کارتریج خود هزینه‌ای مجزا دارد و قطعاتی که برای آن استفاده می‌شود، هزینه‌ای دیگری دارند.

8 دیدگاه در آموزش شارژ کارتریج لیزری به صورت گام به گام
 1. با سلام چرا تصویرها نمایش داده نمیشن؟؟؟

 2. به همین سادگی به همین خوشمزگی

 3. سلام
  مطالبی که گذاشتید عالی بود واقعا
  خسته نباشید

 4. سلام، جوهر تونر چه مارکی خوبه؟ هر بطری جوهر چند بار میشه استفاده کرد؟ حجم تونر چقدره؟ ممنون

 5. ممنون. خدا خیرتون بده

 6. سلام
  ممنون از اطلاعاتی که دادید
  مقدار پودر مورد نیاز برای یکبار شارژ کاتریج چقدره؟
  لطف میکنید راهنمایی بفرمایید


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *