انتهای بلوار کشاورز جمالزاده شمالی

روبروی اداره پست پلاک 462 طبقه هکف

02166591771

02166921304

شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 18:00

پنجشنبه ها 9:00 الی 14:00

SAMSUNG

شارژ کارتریج سامسونگ Samsung ML-1610D2

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-1610

شارژ کارتریج سامسونگ Samsung ML-1710D3

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-1750

شارژ کارتریج سامسونگ Samsung MLT-D104S

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-1865W

شارژ کارتریج سامسونگ Samsung ML-2150D8

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-2150 ML-2151N ML-2152W

شارژ کارتریج سامسونگ Samsung MLT-D101S

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-2165W

شارژ کارتریج سامسونگ samsung MLT-D108S

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-2240

شارژ کارتریج سامسونگ samsung ML-2010D3

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-2570 ML-2571N

شارژ کارتریج سامسونگ samsung MLT-D105S

قابل استفاده در پرینترهای سری : ML-2580N ML-2580N ML-2525W

شارژ کارتریج سامسونگ samsung ML-2550DA

قابل استفاده در پرینترهای سری : MLT-2550 ML-2551N ML2552W